Rijnstraat 8

Tendermanagement

Rijnstraat 8 Den Haag was voorheen in gebruik door het voormalige ministerie van VROM. Na de renovatie zijn hier sinds juli 2017 gevestigd: de ministeries van Buitenlandse Zaken (BZ) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het hoofdkantoor en loket Immigratie- en naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V).

Het verzorgen van deze renovatie is destijds (in 2014) gegund aan het consortium PoortCentraal bestaande uit: BAM, ISS en O.M.A. Destijds benaderde PoortCentraal Aiber om de rol van exploitatiemanager op zich te nemen tijdens de tender van dit omvangrijke DBFMO-project. Marcel heeft deze rol vervuld en had daarmee de leiding over het team dat zich bezighoudt met alle aspecten op het gebied van het onderhoud en de exploitatie van het project gedurende de looptijd (25 jaar) van de overeenkomst (de M en de O uit DBFMO).

Marcel: “Bij een Design, Build, Finance, Maintain & Operate-contract (DBFMO) is de opdrachtnemer zowel verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, als voor de financiering van het totale onderhoud als voor de Exploitatie. Het is een geïntegreerde contractvorm. Zo krijgt de opdrachtnemer maximale ruimte om zijn kennis en creativiteit toe te passen. Het inbrengen en bij het team stimuleren van deze creativiteit was een van mijn hoofdtaken.”

Het proces van de aanbesteding was ingedeeld in meerdere dialoogfases waarin de deelnemende consortia steeds specifieker toewerkten naar hun uiteindelijke aanbieding. Het ontwerp, de planning en de bouw speelden hierin een belangrijke rol. Het gebruik van het gebouwde nam uiteindelijk een steeds prominentere plaats in tijdens de dialooggesprekken met de opdrachtgever. Als Exploitatieteam voedden en beïnvloedden wij de ontwerpers en de bouwers (D en B) op het gebied van allerlei keuzes zoals lay-out, routing, materialisatie, energieverbruik en duurzaamheid. Steeds vanuit de optiek van het gebruik en het onderhoud van het complex. Gedurende 25 jaar moest immer voldaan worden aan de door de opdrachtgever aangegeven eisen.

Het inbrengen en bij het team stimuleren van deze creativiteit was een van mijn hoofdtaken