Rik Hutting aan het werk

Branches

Wij werken in de branches vastgoed, infra en energie. Hier kennen wij het speelveld en de dynamiek van complexe, integrale programma’s en projecten als geen ander.

Onze werkwijze

Wij geloven dat beheer en onderhoud onderbelicht is in de bouwwereld. En dat is zonde, want de beheer- en onderhoudsperiode is juíst de periode waar het meest rendement wordt behaald. Door al in de tenderfase en de realisatiefase de juiste tactische keuzes te maken, optimaliseren wij het rendement en de processen in de beheer- en onderhoudsperiode.

In de tenderfase van een project kunnen wij zowel de tenderstrategie als het Plan van Aanpak leveren. In beide gevallen zetten wij onze kennis, creativiteit en ruime ervaring met tendertrajecten in voor een scherpe analyse van de gunningscriteria. Zo kunnen wij de klantvraag optimaal vertalen naar een succesvolle inschrijving. Daarnaast hebben wij ook ruime ervaring met het schrijven van de aanbestedingsdocumenten voor de aanbestedende dienst.

In de realisatiefase van een project leveren wij projectmanagement, procesmanagement, contractmanagement en risicomanagement. Zowel in de realisatiefase als in de beheer- en onderhoudsfase monitoren we continu of we voldoen aan de contracteisen, waarbij we de gebruikstevredenheid voorop stellen.

Daarnaast leveren wij facility management, zoals: het inhuizen van panden, het verhuizen van organisaties, het opzetten van afdelingen en het adviseren op huisvestingsgebied.

Met een proactieve verbindende rol realiseren wij een constructieve samenwerking met het team, de opdrachtgever en de stakeholders. Als programma-/projectmanager zorgen wij voor een gezonde balans tussen contract, gebruik, proces en omgeving met oog voor het (lange termijn) programmadoel/projectresultaat. Wij gaan daarbij altijd uit van het in hun kracht (in)zetten van projectteamleden, waarbij plezier in het werk van essentieel belang is.

Wij kennen de meeste grote opdrachtgevers in Nederland goed en snappen de vraag achter de vraag. Daardoor zijn wij in staat een constructieve samenwerking te organiseren binnen onze eigen teams, met een opdrachtgever en met omringende stakeholders. Als programma-, project- of contractmanager zijn wij de verbindende factor tussen de verschillende disciplines. Dit doen wij ook binnen Special Purpose Company’s (SPC’s).