Gebiedsontwikkeling

De omgeving in Nederland is continu in beweging. Gebiedsontwikkeling heeft hierdoor voortdurend te maken met veranderende vraagstukken. Het is nu crucialer dan ooit om een gezonde en duurzame leefomgeving te creëren, met een juist evenwicht tussen verschillende functies die elkaar versterken. Een gebied waar mensen graag zijn en dat klaar is voor de toekomst.

Door maatschappelijke veranderingen is de complexiteit van gebiedsontwikkeling in Nederland toegenomen. Een gebiedsontwikkeling gaat vaak gepaard met versnipperd eigendom. Inwoners hebben meer de behoefte om betrokken te worden bij veranderingen in hun omgeving. Dit vraagt om een juiste samenwerking waar alle stakeholders worden betrokken. Daarnaast vergt het flexibiliteit en creativiteit om in de brei van regelgeving een gebiedsontwikkeling tot een succes te brengen.

Dergelijke complexe uitdagingen passen bij Aiber! De uitdagingen van gebiedsontwikkeling omarmen wij met enthousiasme. Wij slaan bruggen tussen privaat en publiek om in de complexe wereld van gebiedsontwikkeling dingen voor elkaar te krijgen. Dankzij ons verbindend vermogen leveren wij resultaat: we versnellen trajecten of trekken ze vlot.

In gebiedsontwikkelingen maken wij impact door de inzet van onze projectmanagers die disciplines en belangen verbinden en de voortgang en kwaliteit bewaken. Onze omgevingsmanagers zijn goed in het verbinden van de stakeholders, het opstellen van effectieve stakeholderanalyses en het maken van passende participatie- en communicatiestrategieën.

Gebiedsontwikkelingen zijn jarenlange trajecten waarbij iedere fase weer zijn eigen uitdagingen kent. Wij maken binnen de verschillende fases afzonderlijk of juist fase overschrijdend impact doordat we het overzicht bewaren in de dynamiek van belangen, betrokkenen, tijd en geld. En altijd vanuit verbinding, met plezier en met oog voor de lange termijn!

Wij ondersteunen partijen bij het opstellen van de winnende bieding of organiseren het hele tenderproces voor ze. We hebben een slim tenderproces ontwikkeld, waar vanuit we elke tender gestructureerd aanvliegen. We zijn vertrouwd met aanbestedingen binnen de energietransitie, infrastructuur, vastgoed en gebiedsontwikkeling. We bepalen een winnende strategie en borgen met verschillende tools een hoge kwaliteit. Doordat we ook veel ervaring hebben met de fases na gunning (mobilisatie, ontwikkeling, realisatie, exploitatie) benaderen we tenders op een integrale manier.