Kromhout Kazerne

Benchmark

De Kromhout Kazerne in Utrecht is het hoofdkwartier van het Defensie Ondersteuningscommando, de Koninklijke Landmacht en de Defensie Materieel Organisatie. De kazerne is in 2010 in opdracht van het Ministerie van Defensie gerealiseerd door het consortium Komfort; een samenwerkingsverband tussen Strukton, Ballast Nedam en John Laing. Komfort is tot 2035 verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en exploitatie van de Kromhout Kazerne.

Eens in de 5 jaar dient Komfort volgens het onderliggende contract een groot aantal diensten en functionaliteiten te onderwerpen aan een benchmark, om te toetsen of prijs en kwaliteit marktconform zijn. Komfort heeft de benchmark van 2015 door Aiber laten organiseren en begeleiden en heeft dit in 2020 wederom aan Aiber gevraagd.

Rik en Eline hebben als duo de benchmark begeleid. Rik: “Voor het uitvoeren van de benchmark hebben we allereerst gekeken naar de geleerde lessen van de benchmark van 5 jaar geleden, destijds de allereerste PPS-benchmark in Nederland. Vervolgens hebben we een benchmarkteam samengesteld en een plan van aanpak en planning voor de benchmark gemaakt. We hebben op basis van objectieve beoordelingscriteria uiteindelijk een benchmarkpartij geselecteerd, en deze benchmarkpartij aangestuurd in de uitvoering.”

Na een aantal intensieve maanden is de benchmark succesvol afgerond. Komfort was tevreden over zowel de inzet van Aiber als de inzet van de geselecteerde benchmarkpartij en neemt de geleerde lessen van de benchmark 2020 weer mee voor de volgende benchmark in 2025.