Ministeries EZK - LNV

Huisvesting

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn bezig met een flinke huisvestingsopgave op het hoofdpand; Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag.

Beide organisaties zijn in beweging (onder andere door groei, reorganisaties, introductie van het hybride werken) en het ministerie van Algemene Zaken (AZ) wordt tijdelijk in het hoofdpand gehuisvest. Ook vinden er in dit pand grootschalige onderhoudswerkzaamheden plaats en lopen er diverse uiteenlopende (huisvestings)projecten en programma’s. Dit gebeurt allemaal in een relatief korte periode en om die reden was er versterking nodig bij het team Facilitair en Huisvesting.

Alles valt of staat met duidelijke communicatie en goede sturing

In de rol van huisvestingsadviseur vertegenwoordigt Aiber de gebruiker binnen lopende projecten. Leonie: “Het opstellen van programma’s van eisen, de verificatie en validatie van de eisen en wensen, het verzorgen van de interne communicatie, het procesmatig borgen en inregelen van wijzigingen, het bijsturen op planningen zijn allemaal taken die wij uitvoeren. Dit doen we voor grote en/of (politiek)gevoelige projecten binnen het hoofdpand. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe bewindspersonengang van LNV en de bestuursraadgangen van EZK en LNV, de verbouwing van het bedrijfsrestaurant en de uitbreiding van de fietsenstalling. Alle werkzaamheden gebeuren in een bewoond pand en dat maakt het extra uitdagend. Alles valt of staat met duidelijke communicatie en goede sturing.”