Gemeente Den Haag

Projectmanagement en contractmanagement

Nederland heeft het doel om in 2050 CO2 -neutraal en aardgasvrij te zijn. In deze energietransitie spelen gemeenten een cruciale rol. Onze opdrachtgever, de gemeente Den Haag, heeft een stevige ambitie: de komende jaren flinke stappen zetten naar een klimaat neutrale stad. De gemeente geeft inhoud aan en voert de regie op deze energietransitie: ca. 250.000 woningen en 30.000 kantoren en bedrijfspanden worden de komende jaren verduurzaamd en aangesloten op een duurzame energievoorziening.

Aiber is bij de gemeente Den Haag verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van projectmanagement en contractmanagement voor warmteconsessies. 

De werkzaamheden voor projectmanagement bestaan uit het aanbesteden en begeleiden van de concessiecontracten, het organiseren van het projectteam (conform IPM-model), het implementeren van de werkwijze van IPM-projectteams in de aanbestedings- en realisatiefase binnen de gemeente Den Haag en de verantwoordelijkheid om hiervoor een interne organisatie op te zetten en op te leiden.  

Aiber is in de rol contractmanager verantwoordelijk voor het managen van het contract en het opstellen van de kaders voor  het kwaliteitsmanagement, de werkprocessen en contractbeheer van concessiehouder ten behoeve van het programma van eisen van de Concessieovereenkomst. Tijdens de realisatiefase is de contractmanager verantwoordelijk voor het managen van de concessieovereenkomst en het zorgdragen voor een goede overdracht van de overeenkomst naar contractbeheer na de realisatiefase. Het opleiden van interne contractmanagers is deel van de opdracht.