HagaZiekenhuis

Contractmanagement

Het HagaZiekenhuis is gevestigd in Den Haag en telt circa 4.000 medewerkers en 110.000 m2 voor het leveren van zorg.

De afdeling techniek is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van ruimtes waardoor deze ruimtes aan de gestelde eisen voldoen en beschikbaar zijn voor uitoefening van zorgtaken. Dit omvat onder meer projecten en (technisch) beheer & onderhoud. De afdeling is sinds de prestatieovereenkomst (DBM) met VolkerWesselHaga in 2014 steeds meer veranderd in een regie-organisatie. Wij hebben daarbij diverse projecten uitgevoerd om de dienstverlening te professionaliseren. Al deze initiatieven komen samen in het ISO 9001 certificeringstraject, waarmee techniek de kwaliteit van haar dienstverlening transparant en voorspelbaar wil maken. Dit betekent o.a. het definiëren en visualiseren van werkprocessen, het inrichten van ondersteunende systemen als ARCHIBUS, het uitwerken van organisatiediagrammen en rolprofielen, het documenteren van ieders taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden en het opstellen van een Beleid & Organisatieplan. Wij zijn ook betrokken bij initiatieven om de bestaande basisovereenkomst met VolkerWesselsHaga aan te passen zodat deze beter aansluit bij de wensen van het HagaZiekenhuis.

Door het creëren en afstemmen van de juiste voorwaarden op de achtergrond, kan het primaire zorgproces continu door gaan