Eteck

Tendermanagement

Eteck is de grootste duurzame warmte- en-koude-exploitant van Nederland. Alles wat Eteck doet staat in het teken van de transitie naar duurzame energie. Eteck exploiteert duurzame, collectieve en decentrale installaties waarmee warmte en/of koude geleverd wordt. Van nieuwbouw tot bestaande bouw, van woningen tot kantoren en winkels. Eteck neemt hierbij het hele traject op zich: van ontwikkeling en realisatie tot contractering en exploitatie.

Om het aantal aansluitingen te vergroten schrijft Eteck onder andere in op concessies binnen gebiedsontwikkelingen. Hierbij gaat het om grote, meerjarige woningbouwprogramma’s in de grote steden van Nederland. Deze worden vaak op de markt gezet door middel van een openbare Europese aanbesteding. Om een goede aanbieding te kunnen doen wordt een tender doorlopen, dat resulteert in een kwalitatief (plan) en kwantitatief (prijs) deel van de aanbieding.

Aiber ondersteunt Eteck bij het doorlopen van deze tenders en het professionaliseren van het tenderproces. Rik is als tendermanager actief bij Eteck en begeleidt verschillende tenders van begin tot eind. Rik: “Ervaring met tenderen had ik al binnen de infra en utiliteitsbouw, maar de energietransitie is voor mij een nieuwe sector. Het proces is gelukkig vergelijkbaar, alleen de inhoud is anders maar wel erg boeiend! Ik vind het mooi om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming van ons land en daarnaast op deze manier betrokken te zijn bij aansprekende gebiedsontwikkelingen.”

Voor het leveren van duurzame warmte zijn verschillende technieken mogelijk, van warmte-koude opslag tot aquathermie en van thermische zonne-energie tot restwarmte. Iedere tender vraagt weer een andere techniek en Eteck kan ze allemaal leveren. Wel vraagt hierdoor iedere tender om specifieke expertise in het team. Daarbij moet de technische oplossing ook nog worden vertaald naar een passende fasering en een rendabele businesscase voor de langjarige concessie. Rik: “Het is een mooie puzzel die iedere tender weer gelegd moet worden. Het mooie van Eteck vind ik dat er in mogelijkheden wordt gedacht, waardoor we vaak snel de beste oplossing voor ons zien. In die zin lijkt Eteck wel op Aiber.”

Ik vind het mooi om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming van ons land en daarnaast op deze manier betrokken te zijn bij aansprekende gebiedsontwikkelingen.