Aiber Teamwork

Ontstaansgeschiedenis

Hoe het allemaal begon...

Stel je voor: Je bent in een afgesloten ruimte met 10 eieren. Je hebt alle 10 de eieren nodig. Echter, in diezelfde ruimte bevindt zich nog iemand anders die ook 10 eieren nodig heeft. Wat doe je? Hoe krijg je wat je nodig hebt?

Velen zijn uren zoet met dit vraagstuk en bedenken allerlei manieren om hun concurrent te slim af te zijn. Zo niet Gerrit en Marcel. Toen ze tijdens hun MBA-opleiding in 2000 elkaar leerden kennen tijdens dit vraagstuk, waren ze er binnen 2 minuten uit. Wat bleek: Gerrit had het eiwit nodig, Marcel het eigeel. Probleem opgelost, en een vriendschap was ontstaan. Gerrit: “Marcel en ik hadden en hebben een enorme klik. We snappen elkaar in 2 tellen.” Marcel en Gerrit zaten op 1 lijn: het gaat vaak niet om de focus op krijgen wat jij wil, maar om  begrip voor elkaar en elkaar wat gunnen.

Dit ontdekte Marcel ook tijdens zijn werk als directeur van een IT-bedrijf, dat leverde aan de gezondheidszorg: “Ik sprak vaak met directies die niet tevreden waren over leveringen, terwijl ik precies leverde wat in het contract stond. Het ging echter niet om het voldoen aan verplichtingen, maar om verwachtingenmanagement dat aan twee kanten niet goed ging. Ik dacht toen: hier moet ik iets mee. Ik wil door verwachtingenmanagement partijen op 1 lijn krijgen en blij maken. Dat is wat contractmanagement zou moeten zijn”.  

Hierover sprak Marcel met Gerrit, die werkte als commercieel contractmanager, bij Arcadis. Niet veel later was Aiber geboren. Het doel, toen in 2005: het volwaardig maken en professionaliseren van contractmanagement. Dat was nog een hele uitdaging: contractmanagement was een ondergeschoven kindje; het viel “gewoon” onder inkoop. Echter, niet bij inkoop maar pas bij goed contractmanagement haal je echt rendement!

Intussen werd Aiber gevraagd om te helpen bij een tender binnen de Publieke Private Samenwerking (PPS), omdat bleek dat de waarde van de onderhoudsperiode maar liefst de helft van de inschrijfsom besloeg. Sindsdien doet Aiber veel PPS. Binnen en later ook buiten PPS voerde Aiber steeds meer verschillende werkzaamheden uit, zoals tender-, proces- en projectmanagement. Het liefst voor opdrachtnemers uit de brede bouw- en infrasector op het raakvlak tussen techniek, contract en proces. Het belangrijkst daarbij, aldus Gerrit: "Aiber speelt in op nieuwe ontwikkelingen en kansen en wat past bij onze groei en achtergrond en vooral ook waar we energie van krijgen. Werkplezier is voor ons heel belangrijk."

Marcel Kok
"Samen maken wij van ingewikkelde processen, overzichtelijke projecten op het gebied van bouw, vastgoeden infrastructuur."

We scheppen orde in chaos, verbinden, werken, flexibel en hebben plezier.