Windmolens bij zonsondergang

Energie

De toekomst

Nederland staat voor een immense energietransitieopgave. De Nederlandse overheid wil de uitstoot van fossiele brandstoffen (steenkool, aardolie en aardgas) in 2030 met 49% en in 2050 met 95% hebben teruggebracht.

Energie uit hernieuwbare bronnen zoals bodem, zon, water en lucht zal de rol van fossiele brandstoffen geleidelijk overnemen. Om de energietransitie vorm te geven wordt er door de overheid steeds vaker gekozen voor een aanbesteding middels een geïntegreerde contractvorm. Met de energietransitie staat Nederland daarom middenin de grootste programma-, project en contractmanagementopgave ooit.

In deze opgave is de overheid verantwoordelijk voor het proces om te komen tot een aanbesteding en gunning aan de markt. De markt is verantwoordelijk voor de doorvertaling van de eisen naar een duurzaam ontwerp dat te realiseren én duurzaam te exploiteren is. Aiber ondersteunt zowel de markt als de overheid en draagt bij aan de energietransitie door efficiëntie te creëren op programma- en projectniveau en kennis over te dragen aan de markt en overheden. Aiber doet dit door haar tientallen jaren aan kennis en ervaring binnen geïntegreerde contractvormen op het gebied van programma-, project-, contract-, en procesmanagement te leveren, te optimaliseren en te delen bij overheden en de markt. Zo creëren wij efficiëntie en dragen wij kennis en ervaring over aan de markt en overheden.

Drone Footage the Netherlands
Windmolens bij zonsondergang