BAM Bouw en Techniek Schiphol Services

Huisvesting

Schiphol is in 2018 op zoek gegaan naar nieuwe partners (‘Main Contractors’) voor het beheer & onderhoud én de projecten op haar percelen. Door middel van een aanbesteding op basis van de Best Value aanpak heeft Schiphol de experts geselecteerd die het beste konden bijdragen aan hun doelstelling: het zijn en blijven van Europe’s Prefered Airport. BAM heeft een zeer succesvolle aanbesteding gehad door 3 van de 3 percelen waarop zij heeft ingeschreven te winnen: Landzijdige Infrastructuur (Perceel 3), Ondergrondse Infrastructuur (Perceel 4) en Terminal 3 en Plaza (Perceel 5b). Al sinds de start van de tender ondersteunen wij BAM op alle drie de percelen in verschillende rollen.

Op perceel 5B worden de werkzaamheden onder andere uitgevoerd vanuit het Bemanningscentrum en Skyport op Schiphol. Deze locaties gaan dicht, vanwege een grootschalige verbouwing en hierdoor moeten de afdelingen Beheer & Onderhoud en Projecten in een tijdelijke locatie gehuisvest worden. Aiberiaan Leonie vertegenwoordigt BAM in de projectoverleggen met Schiphol voor de tijdelijke locatie.

Leonie regelt het hele facilitaire gedeelte, zoals het afstemmen van de verhuizing, zorgen dat alle dienstverlening ingeregeld is, de afspraken geborgd zijn, het meubilair voorzien is en de medewerkers op de hoogte zijn. Daarnaast houdt zij zich bezig met de permanente/nieuwe huisvesting van BAM op Schiphol. Eerder heeft ze hier een adviesrapport voor opgesteld en dit advies wordt nu ten uitvoer gebracht. Leonie: “Ik begeleid, op basis van GROTIK, het hele project van tijdelijke locatie naar permanente huisvesting: van het in kaart brengen van de eisen en wensen, het ontwikkelen van een huisvestingsadvies, het regelen van de aanhuur, het maken en borgen van de contractafspraken tot de ingebruikname van de nieuwe locatie.”

Ik begeleid, op basis van GROTIK, het hele project van tijdelijke locatie naar permanente huisvesting