Project Afsluitdijk

Projectmanagement

In 2018 is Rijkswaterstaat gestart met het vernieuwen van de Afsluitdijk. Hiervoor is een DBFM opdracht in het leven geroepen, welke is gegund aan Consortium Levvel. Het project bestaat uit verschillende deelopdrachten: het 32 kilometer lange dijklichaam en de spuisluizen versterken (waterveiligheid), het bouwen van twee nieuwe keersluizen (waterveiligheid), het vergroten van de capaciteit om water af te voeren (waterbeheer) en het verbeteren en onderhouden van de rijksweg A7.

Een dergelijk groot project, met dito projectorganisatie, kent vele uitdagingen. De organisatie van Levvel is verdeeld in vijf projectteams voor de verschillende deelprojecten. Er is hierdoor zowel behoefte aan gestandaardiseerde processen als aan een wisselende projectgerichte aanpak. Dit is bij uitstek de flexibiliteit die Aiber kan bieden.

Aiber is vanaf de start in alle projectfasen met meerdere procesrollen betrokken bij project Afsluitdijk. Rik had de rol van projectleider voor het Prestatie Meetsysteem (PMS) en heeft daarmee gezorgd voor de totstandkoming van het PMS, inclusief succesvolle afronding van de nodige EDP-audits. Casper is als risicomanager betrokken bij de implementatie van het risicomanagementproces en heeft de begeleiding van de projectteams op het gebied van risicomanagement verzorgd.

Daarnaast heeft Aiber met Lars een bijdrage geleverd in de maintenance engineering door middel van overall assetmanagement advies en integrale ontwerpreviews op de aspecten onderhoudbaarheid en betrouwbaarheid. Ook was hij verantwoordelijk voor de mobilisatie van de processen, systemen en mensen van het onderhoudsbedrijf voor de exploitatiefase. Deze fase duurt 25 jaar, daarom is een goed begin het halve werk. Bij de mobilisatie moet er veel afgestemd en ingericht worden. Laat dit nou net de kracht van Aiber zijn!

Gerrit was als transitie manager verantwoordelijk voor de overdracht van de assets van de bouwer (EPC) naar het onderhoudsbedrijf (MTC). Gerrit zegt hierover: “Dit traject vraagt om intensieve afstemming tussen partijen waarbij wordt gekeken of de assets voldoen aan de gestelde eisen vanuit RWS én de gemaakte afspraken binnen het consortium. Een gevoelig traject ook waarbij soms eenvoudig wordt overvraagd vanuit onderhoud of te makkelijk wordt overgedragen vanuit de bouw. Op dit project hebben we met professionals vanuit beide partijen een constructieve dialoog gevoerd en zijn we naar ieders tevredenheid tot een afronding gekomen.”

Zo draagt Aiber in verschillende rollen met meerdere collega’s sterk bij aan het succes van het project Afsluitdijk. Collega’s van Aiber zijn op veel plekken in een projectorganisatie inzetbaar, en dragen gezamenlijk bij aan verbindingen tussen afdelingen en processen. Mede dankzij Aiber is de Afsluitdijk weer toekomstbestendig!

Samen maken wij van ingewikkelde processen, overzichtelijke projecten op het gebied van bouw, vastgoed en infrastructuur.