Poonawalla Science Park

Tendermanagement

Poonawalla Science Park is een farmaceutisch bedrijvenpark gevestigd in Bilthoven. Onder andere het RIVM en Bilthoven Biological zijn gevestigd op dit park. Vanwege de specialistische werkzaamheden op het bedrijvenpark worden er hoge eisen gesteld aan de continuïteit van onder andere elektra en stoomvoorzieningen.

PoonaWalla heeft Aiber gevraagd om de aanbestedingsstukken op te stellen voor het beheer en onderhoud van de infra technische installaties. Binnen afzienbare tijd heeft Aiber alle aanbestedingsdocumenten opgesteld en het proces van aanbesteding begeleid. Dit betekent dat Aiber zich heeft verdiept in de wonderlijke wereld van infra technische installatie (stoom, hoog- en laagspanning en werktuigbouwkunde). Samen met enkele specialisten vanuit Poonawalla is een succesvolle aanbesteding uitgevoerd. Na de gunning heeft Aiber het project ook  gemobiliseerd. Aiber heeft hier haar mobilisatie- en transitiecapaciteiten gebruikt om zowel opdrachtgever als opdrachtnemer mee te nemen in de “nieuwe” manier van werken.

Bij beide fases van dit mooie project is een goede samenwerking en communicatie met opdrachtgever en later met opdrachtnemer essentieel geweest. Aiber moest in een zeer kort tijdsbestek een nieuwe wereld eigen maken. Er moesten verschillende informatiebronnen samengevoegd worden en kennis en expertise vanuit de opdrachtgever was nodig om de juiste documentatie en informatie te ontvangen. Door met een klein team van Aiberianen samen te werken zijn wij in staat geweest om de aanbesteding goed te begeleiden, de juiste partij voor het project te kiezen en een soepele start van het project te borgen.

 

Samen maken wij van ingewikkelde processen, overzichtelijke projecten op het gebied van bouw, vastgoed en infrastructuur.

Kop van de tekst over Poonawalla

Poonawalla Science Park B.V. (PSP) is eigenaar van het terrein Utrecht Science Park Bilthoven (USPB) inclusief alle daar aanwezige gebouwen. PSP verhuurt deze gebouwen onder andere aan vaccinproducenten, momenteel ook aan het RIVM. PSP wekt zelf stoom en warmte op en distribueert dit via een uitgebreid netwerk over het terrein.

Aiber heeft het aanbestedingsproces begeleid en heeft de aanbestedingsdocumenten opgesteld, zoals de aanbestedingsleidraad, hoofdovereenkomst, vraagspecificatie en relevante bijlagen.