Hart van Zuid

Gebiedsontwikkeling

Rotterdam Zuid telt tweehonderdduizend inwoners, maar het gebied mist een centrum en samenhang. Met het project “gebiedsontwikkeling Hart van Zuid” wordt een nieuw bruisend stadscentrum ontwikkeld, door middel van een publiek-private samenwerking tussen Gemeente Rotterdam, Ballast Nedam en Heijmans. Ballast Nedam en Heijmans bouwen en ontwikkelen onder andere de uitbreiding van Ahoy met een congrescentrum, het nieuwe “Zwemcentrum Rotterdam”, een bioscoop, hotel, woningen en een kunstenpand met theater en bibliotheek. Ook krijgt de openbare ruimte door Ballast Nedam en Heijmans een nieuwe uitstraling en verzorgen zij het onderhoud hiervan.

Onder de parapluovereenkomst tussen de gemeente en de combinatie Ballast Nedam en Heijmans vallen tientallen kleinere DB-, DBM- en DBFM-contracten. Deze ongewone aanpak vraagt veel van de bouwers, waaronder intensief periodiek overleg met gebiedsbewoners (circa 1200), ondernemers en eigenaren en stimuleren van sociale projecten. Draagvlak en inspraak over de plannen zijn cruciaal voor het integraal en met samenhang succesvol realiseren van de plannen.

Aiber heeft het contractmanagent en de wijzigingscoördinatie geleverd. Hierbij draagt Aiber er zorg voor dat het contract tussen de gemeente Rotterdam en de contractpartijen wordt nageleefd. Als contractmanager waren wij verantwoordelijk voor het aanbrengen van structuur in de contractuele verplichtingen, het houden van regie over de verplichtingen en de verantwoording over het project geven aan de SPC board.

In dit grote traject vinden wijzigingen op het contract ook plaats. De afhechting van deze wijzigingen en de koppeling van de wijzigingen met de hoofdovereenkomst hebben wij met de wijzigingencoördinatie ook waargenomen. Bij wijzigingsmanagement waren wij verantwoordelijk voor het inzichtelijk en overzichtelijk maken van de lopende wijzigingen, het optimaliseren van het wijzigingsproces en het ondertekeningsproces.

Door ons handelen is er rust gekomen in deze grote gebiedsontwikkeling. Zowel in de processen als in de relatie tussen de Gemeente Rotterdam met de contractpartijen. Met onze ervaring hebben we het wijzigingsproces zo ingericht dat dit op een makkelijke en duidelijke wijze over te dragen is als de tijd daar is.

Doordat ik het overzicht bewaar kan de ontwikkeling van dit gebied geruisloos door gaan