New Terminal Schiphol

Tendermanagement

De combinatie Visser & Smit Bouw en Croonwolter&dros heeft zich ingeschreven voor de tender van de New Terminal Schiphol. Deze nieuwe derde terminal moet het overvolle Schiphol ontlasten en zou officieel in 2023 in gebruik genomen moeten worden.

Croonwolter&dros (CWD) was verantwoordelijk voor het aanleveren van een risicomanager voor de tender maar had hiervoor ten tijde van de tender geen capaciteit. Daarom heeft CWD Aiber gevraagd een risicomanager aan te leveren.

Eline mocht namens Aiber aan de slag. Zij heeft alle risico’s voor het project geïnventariseerd met als doel A) Leveren van input voor de tenderdocumenten en B) Het risicodossier op orde voor aanvang van het project indien de tender werd gewonnen.

Eline: “Om risico’s te inventariseren heb ik zowel algemene als specialistische risico- en kansensessies georganiseerd. Ik haalde risico’s op volgens de RISMAN-methode en koppelden deze aan de kritische succesfactoren van Schiphol. Vervolgens koppelde ik de risico’s aan de risico-eigenaren en hield ik individuele interviews om de risico’s verder uit te diepen en te kwantificeren. Ook werd een Monte Carlo analyse uitgevoerd en werd het risicodossier doorlopend besproken met de tenderschrijvers zodat zij de tenderstukken konden aanpassen op het risicodossier en versa.”

Tegen het einde van de tender was er een uitgebreid, geactualiseerd en gekwantificeerd risicodossier dat goed aansloot op de tenderdocumenten. Helaas is de tender uiteindelijk door Schiphol opgeschort vanwege de coronacrisis.

Met het coördineren van het risicomanagement heb ik een mooie bijdrage geleverd aan deze interessante tender