Hoge Raad

Tendermanagement

De Hoge Raad der Nederlanden was gehuisvest aan de Kazernestraat 52 in Den Haag. Dit gebouw uit 1988 is verbonden met het monumentale huis Huguetan aan het Lange Voorhout 34. De huisvesting was niet efficiënt. Daarnaast ervaarde de Hoge Raad de situatie als niet voldoende representatief. Daarom moest er nieuwe huisvesting worden gerealiseerd. Daartoe werd het consortium “Poort van Den Haag” gevormd, bestaande uit: BAM, PGGM, KAAN Architecten en ISS. Daarnaast waren ARUP Nederland en DGMR Bouw betrokken als ontwerpende partners.

Het consortium benaderde Aiber om de rol van exploitatiemanager op zich te nemen tijdens de tender van dit DBFMO-project. Deze rol werd ingevuld door Marcel, die de leiding had over het team dat zich bezighoudt met alle aspecten op het gebied van het onderhoud en de exploitatie van het project gedurende de looptijd (30 jaar) van de overeenkomst (de M en de O uit DBFMO).

Marcel: “Bij een Design, Build, Finance, Maintain & Operate-contract (DBFMO) is de opdrachtnemer zowel verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van het project, als voor de financiering het totale onderhoud en de exploitatie. Het is een geïntegreerde contractvorm. Zo krijgt de opdrachtnemer maximale ruimte om zijn kennis en creativiteit toe te passen. Het inbrengen en bij het team stimuleren van deze creativiteit was een van mijn hoofdtaken.

Het proces van de aanbesteding was ingedeeld in meerdere dialoogfases waarin de deelnemende consortia steeds specifieker toewerkten naar hun uiteindelijke aanbieding. Het ontwerp, de planning en de bouw speelden hierin een belangrijke rol. Het gebruik van het gebouwde nam uiteindelijk een steeds prominentere plaats in tijdens de dialooggesprekken met de opdrachtgever. Als Exploitatieteam voedden en beïnvloedden wij de ontwerpers en de bouwers (D en B) op het gebied van allerlei keuzes zoals lay-out, routing, materialisatie, energieverbruik en duurzaamheid. Steeds vanuit de optiek van het gebruik en het onderhoud van het complex. Gedurende 30 jaar moest immer voldaan worden aan de door de opdrachtgever aangegeven eisen.

Inmiddels is de Hoge Raad gehuisvest op de nieuwe locatie, waar zij decennia vooruit kan in een inspirerende omgeving.

Het inbrengen en bij het team stimuleren van deze creativiteit was een van mijn hoofdtaken.