Utilitysystemen Shell

Maintenance Engineering

Shell Pernis is de grootste raffinaderij van Europa en één van de grootste raffinaderijen ter wereld. Shell Pernis draait echter met een fabriek waarvan de betrouwbaarheid langzaam afneemt. Dit komt mede door veroudering van de assets en de moeilijke verkrijgbaarheid van goed geschoold technisch personeel. Eind 2018/begin 2019 is geconcludeerd dat onvoldoende focus op utility systemen een risico vormt op de site. Daarom ging Shell op zoek naar een Reliability Engineer voor Utilities.

 

Aiber SUAM/Veerenstael heeft hiervoor de juiste persoon kunnen leveren. Met behulp van onder andere een Technisch Risico Management benadering werken we aan het verbeteren van de betrouwbaarheid van de Utility systemen. De Reliability Engineer speelt een leidende rol in het identificeren van Bad Actors, het ophalen en ranken van technische risico’s en het coördineren van oplossingen in samenwerking met de discipline engineers.

Terug naar overzicht