Rijkskantoor Rijnstraat 8 - Den Haag

DBFMO

Rijksgebouw Rijnstraat 8 in Den Haag is in de periode 2014 – 2017 compleet vernieuwd. Vanaf 2017 wordt het opnieuw in gebruik genomen voor de huisvesting van diverse ministeries. Hiermee start ook de exploitatie. De vernieuwing en exploitatie vindt plaats onder een DBFMO contract, met een exploitatiefase van 25 jaar. Aiber heeft voor het consortium Poort Centraal (BAM, ISS, OMA) diverse rollen gehad in zowel de tenderfase als de realisatiefase.

Tendermanagement / OPEX

Aiber heeft het ontwerpteam en de architect geadviseerd op het gebied van de te maken keuzes. Dit benadert Aiber door te denken vanuit de ‘exploitatie-visie’. Aiber heeft partijen uitgedaagd tot maximale prijs-prestatieverhoudingen te komen en heeft de integrale afstemming gecoördineerd om de meest optimale bieding te bereiken.

Asset Management

Aiber heeft de rol van Exploitatie management ingevuld, waarbij de samenhang tussen verschillende expertises belangrijke aandacht verdiende. Denk hierbij aan activiteiten op het gebied van bouwkundig en technisch onderhoud, energiebeheer en facilitaire werkzaamheden. 

Contractmanagement

Wijzigingenmanagement is iets waar binnen Aiber veel kennis en ervaring in is. Binnen het project PoortCentraal heeft Aiber het wijzigingenmanagement volgens het Plan-Do-Check-Act principe binnen de organisatie geïmplementeerd. Ook is er de nodige nazorg geleverd waardoor het wijzigingen management en beheer nu structureel op rolletjes loopt. 

Projectbeheersing 

Aiber heeft diverse activiteiten gecoördineerd in de rol als Proces- en projectmanager. Deze activiteiten omvatten tender management, dialoog gesprekken, ‘cost-challenges’, ‘bench marks’ en intensieve afstemming met het ontwerpteam van de bouwer. Aiber heeft ervoor gezorgd dat de invulling van de daadwerkelijk dienstverlening tijdens de exploitatiefase voldoende aandacht kreeg tijdens de tenderfase.

Terug naar overzicht