Reconstructie A15 Maasvlakte – Vaanplein

DBFM

De A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein bij Rotterdam is in de periode 2011-2015 verbreed. Het ging om een capaciteitsuitbreiding van 37 kilometer rijksweg, inclusief de realisatie van de nieuwe Botlekbrug, diverse kunstwerken en de renovatie van twee tunnels. Het consortium A-Lanes A15 (bestaande uit Ballast Nedam, John Laing, Strabag en Strukton) was onder het DBFM contract verantwoordelijk voor ontwerp, bouw, financiering en 20 jaar onderhoud vanaf 2015. Aiber heeft bij A-Lanes A15 diverse rollen vervuld bij zowel SPC, EPC als MCo.

MCo Manager

Aiber heeft in de realisatiefase en de start van de exploitatiefase de rol van Maintenance Company Manager ingevuld. In deze rol was het verantwoordelijk voor de gehele Maintenance Company zelf, alsook de afstemming met de ECP, SPC en Rijkswaterstaat.

Opzet en beheer Prestatie Meet Systeem

Aiber heeft bij A-Lanes A15 het Prestatie Meet Systeem ontwikkeld en beheerd. In deze rol was het verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het ICT-systeem, het coördineren van de raakvlakken van PMS met andere disciplines en het afstemmen van de faaldefinities met Rijkswaterstaat alsook kennisverantwoordelijk voor het betalingsmechanisme.

Mobilisatie & Transitie Management

Aiber heeft bij A-Lanes A15 de Transitiemanager geleverd. In deze rol was het, in de overgang van de realisatie- naar de exploitatiefase, verantwoordelijk voor de transitie van assets, processen en verantwoordelijkheden van de EPC naar de MCO en het mobiliseren van de MCo voor de exploitatiefase. 

Coördinatie assetmanagement

Aiber is binnen de afdeling Asset Management verantwoordelijk voor het implementeren en actualiseren van instandhoudingsplannen, verifiëren van contracteisen, het uitvoeren van inspecties en analyseren van data voortvloeiend uit diverse informatiestromen (GIS, AMS en DMS). 

Contractmanager EPC

Aiber heeft voor de EPC het VtW / Wijzigingen-traject gecoördineerd. Aandachtspunten waren het organiseren van de interne integrale bieding en vervolgens de afstemming met Rijkswaterstaat.

Projectbeheersing SPC

Aiber heeft voor de SPC  van A-Lanes A15 de projectbeheersing gecoördineerd. Taken waren het faciliteren van de projectdirecteur, het organiseren van kwaliteitsmanagement en het coördineren van audits richting EPC.

Terug naar overzicht