Nieuwbouw en renovatie HagaZiekenhuis Den Haag

Procesmanagement

Het HagaZiekenhuis in Den Haag heeft in de periode 2013-2017 een nieuw pand gerealiseerd en het oude pand gerenoveerd. Onderdeel van de opdracht is 20 jaar onderhoud. De gehele opdracht is onder een DBM contract gegund aan consortium VolkerWesselsHaga. 

Projectmanagement samenwerking DBM

Aiber coördineert het traject waarin opdrachtgever en opdrachtnemer de samenwerking onder het DBM contract optimaliseren. In deze rol is Aiber verantwoordelijk voor de begeleiding van de realisatie van een Tactisch Document, waarin deze optimalisatie verankerd wordt, zodat de regie organisatie (Technisch Bedrijf) effectief kan functioneren 

Procesmanagement

Met de komst van het DBM contract en de bijbehorende uitbesteding van het onderhoud is de rol van het Technisch Bedrijf veranderd. Aiber richt voor het Technisch Bedrijf het processenhuis opnieuw in, om zo een houvast te bieden bij de veranderde taken en verantwoordelijkheden ten behoeve van contractmanagement en de regieorganisatie.

Terug naar overzicht