Hoge Raad der Nederlanden - Den Haag

DBFMO

Het DBFMO project: ‘Hoge Raad der Nederlanden’ is gerealiseerd in de historische binnenstad van Den Haag. Naast een kantoor- en gerechtsgebouw van circa 15.000 m2 met publieksvoorzieningen is er ook een ondergrondse parkeergarage met meer dan 50 plaatsen. Aiber ondersteunt het consortium: ‘Poort van Den Haag’ (Kaan Architecten, BAM en ISS) tijdens de aanbesteding- en realisatiefase.

Exploitatiemanagement

Aiber is verantwoordelijk geweest voor het onderdeel Exploitatie tijdens de tenderfase. Focus was het enerzijds sturen op ‘exploitatie-efficiency’ en anderzijds het uitoefenen van invloed op het ontwerp ten gunste van een onderhoudsarm gebouw en duurzame onderhouds- en dienstverleningsprocessen. 

OPEX

Aiber ondersteunde de opdrachtgever na gunning op het gebied van de exploitatiebegroting. Gedurende de realisatiefase wordt de beïnvloedingsruimte op het ontwerp kleiner. Hierdoor verschuift de focus naar het uitwerken van de dienstverleningsprocessen. Tijdens deze uitwerking rafelt Aiber de behoefte van de klant uiteen tot de essentie en stuurt in een goede samenwerking op de best passende en werkende oplossing. Zo verkleint Aiber de afstand én versterkt de langdurige relatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. 

Projectbeheersing

Inrichten en mobiliseren exploitatie organisatie. Coördinatie en begeleiding opstellen afstemmen uitvoeringsplan diensten, monitoringsplan, verhuisplan. Evenals de inrichting van het managementsysteem voor de exploitatiefase. 

Terug naar overzicht