Exploitatie Justitieel Complex Zaanstad

DBFMO

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), heeft consortium Pi2 (Ballast Nedam) de nieuwbouw van het Justitieel Complex in Zaanstad gerealiseerd onder een DBFMO contract. Sinds 1 maart 2016 bevindt het project zich in de exploitatiefase. Aiber heeft zowel in de mobilisatie- als exploitatiefase Pi2 ondersteund in diverse rollen.

Projectleider DBMO

Aiber heeft de exploitatie organisatie van Pi2 (DBMO B.V.) ondersteund met de mobilisatie voor de exploitatiefase. In deze rol was Aiber als projectleider het verantwoordelijk voor de procesbegeleiding plus de het tijdig en correct aanleveren van het monitoringsplan, uitvoeringsplan diensten en inhuisplan. 

Exploitatiemanager DBMO a.i.

Aiber levert de Exploitatiemanager a.i. bij Pi2 DBMO B.V. en is in deze rol verantwoordelijk voor de gehele organisatie in de exploitatiefase vanaf start exploitatie. Aiber heeft hiermee een sturende en adviserende rol binnen de exploitatiefase. Onze medewerkers hebben hierbij zowel procesmatig als inhoudelijk kennis kunnen inzetten om een optimaal resultaat te behalen voor opdrachtnemer en opdrachtgever. 

Facilitair proces manager DBMO a.i.

Aiber levert de Facilitair Proces Manager a.i. bij Pi2 DBMO B.V. en is in deze rol verantwoordelijk voor de gehele operationele organisatie in de exploitatiefase met uitzondering van de Hard FM scope 

Contractmanager

Aiber is in dienst van de bouworganisatie verantwoordelijk geweest voor het coördineren en begeleiden van het contractmanagement. Daarbij heeft zij zorg gedragen voor het correct afsluiten en beheren van de inkoopcontracten. Daarnaast was Aiber ook verantwoordelijk voor het wijzigingenbeheer en werd veelvuldig ingeschakeld als procesbegeleider voor oplossen van geschillen. 

Contractmanager SPC

Aiber is als contractmanager SPC belangenbehartiger van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever. In deze rol was Aiber betrokken bij het afsluiten van verzekeringen en ervoor zorgen dat alle partijen hun juridische verantwoordelijkheden nakwamen. 

 

Terug naar overzicht