Exploitatie Detentiecentrum Rotterdam

SPC

Detentiecentrum Rotterdam is de eerste justitiële inrichting in Nederland die door middel van Publiek-Private Samenwerking is aanbesteed (DBFMO contract). Het project omvat de realisatie van een nieuw detentiecentrum, dat met 320 cellen plaats kan bieden aan 576 gedetineerden. Tevens omvat het project 25 jaar exploitatie.

Aiber heeft consortium DC16 (Ballast Nedam, Strukton en ISS) in diverse rollen ondersteund in zowel de tender-, realisatie-, als exploitatiefase en doet tevens het SPC Management namens TDP. 

Tendermanagement / OPEX

Aiber was in de tenderfase verantwoordelijk voor de OPEX begroting voor consortium DC16. Deze OPEX begroting bedroeg bij dit project ongeveer 50% van de totale projectbegroting. 

Mobilisatie

Aiber heeft de Exploitatiemaatschappij DC16 gemobiliseerd voor de exploitatiefase, met een speciale focus op de samenwerking met leveranciers en onderaannemers.

Exploitatiemanagement

Aiber is tijdens de Exploitatiefase verantwoordelijk geweest voor het uitvoeren van leveranciersaudits. Tijdens deze fase wordt de totale operationele scope door de opdrachtnemer belegd bij een of meerdere onderaannemers. Gezien de opdrachtnemer te allen tijde eindverantwoordelijk blijft voor de totale exploitatie is het zaak dat deze ‘in-control’ blijft. Aiber heeft tools ontwikkeld voor het grondig en adequaat uitvoeren van leveranciersaudits binnen PPS-projecten. Hiermee is Aiber in staat om op efficiënte wijze de partners binnen de samenwerking door te lichten. 

SPC Management

Aiber vult namens TDP het gehele (integrale) SPC Management in voor DC16. Aiber doet zowel de directievoering als het contractmanagement, financieel management en de projectbeheersing. De jarenlange kennis en ervaring van Aiber binnen PPS projecten komt hierbij goed van pas. Aiber organiseert het contract management, hierbij worden alle contractuele afspraken en verplichtingen tegen het licht gehouden en is Aiber ook betrokken als mediator.

Terug naar overzicht