Digitaliseringsproject Engie Services

Assetmanagement

Engie Services verzorgt onderhoud aan (duurzame) infrastructuur (tunnels, laadpalen, bruggen en sluizen). Engie Services is in 2018 een digitaliseringsproject gestart om de applicaties “Maximo” en “TIM” te implementeren om zo haar assetmanagement te professionaliseren. TIM is een door Engie Services zelfgebouwde applicatie, Maximo is een standaard (in de markt verkrijgbare) OMS applicatie. In mei 2019 is het digitaliseringsproject officieel stopgezet, dankzij toenemende interne spanningen en technische complicaties. Aiber is gevraagd om dit project te herstellen.

Binnen een maand heeft Aiber de business case herzien, een vernieuwd plan van aanpak opgesteld en geaccordeerd, en is een herstart van dit project opgezet.De volledige voorbereiding van de Maximo omgeving (SBS, WBS, UI), is opgeleverd binnen de deadline. Door een (buiten invloedsfeer van dit project) reverse engineering van TIM door een nieuw pakket (SOM), heeft er een grote scope change plaatsgevonden, waarmee het project een internationaal karakter heeft gekregen.
Aiber heeft het projectplan hierop herschreven en ook deze scope change begeleid op zowel technisch als projectmanagement niveau. Ook begeleidt Aiber het testproces van de nieuwe SOM omgeving.

In de verdere uitvoering van dit project, is Aiber verantwoordelijk voor de projectcoördinatie en -implementatie. Verder is Aiber gevraagd te ondersteunen in verdere digitalisering van de assetmanagementafdeling. 

Terug naar overzicht