DBBS (Defensie)

Prestatie contract

Defensie vervangt haar bestaande systemen door DBBS: Defensie Bewakings- en Beveiligingssystemen. Dit nieuwe beveiligingssysteem voor 170 locaties in Nederland vervangt 45 bestaande systemen op nagenoeg alle defensielocaties van alle defensieonderdelen. Deze opdracht is als prestatiecontract in de markt gezet. Het consortium Thales-Unica heeft het dit contract, installatie plus het beheer en onderhoud voor 15 jaar, gewonnen.

Prestatie Meetsysteem 

Aiber heeft zowel in de selectiefase als in de tenderfase voor Thales-Unica het onderdeel PMS vormgegeven. Dit behelsde het opzetten van de uitgangspunten voor het systeem, de verificatiemethodiek, de auditwerkwijze (op basis van systeemgerichte contractbeheersing (SCB)) en de analyse van het betalingsmechanisme.

Tendermanagement

Aiber maakte in de tender onderdeel uit van het tenderstrategie-/dialoogteam en dacht in deze rol mee over de te voeren strategie in deze winnende tender. In deze rol voerde Aiber diverse gesprekken met de opdrachtgever in het kader van de concurrentiegerichte dialoog.

Terug naar overzicht