Mark Raming

De manier van samenwerken in de bouw is sterk aan het veranderen. Dit is een ontwikkeling die de komende jaren zichtbaar zal blijven. Bouwprojecten worden steeds complexer. Opdrachtgevers leggen meer verantwoordelijkheden bij de markt. Heldere afspraken, afstemming en communicatie tussen (bouw)partners, opdrachtgevers, klanten, gebruikers en stakeholders zijn essentieel om iedereen tevreden te stellen. Dit vereist van de betrokkenen extra vaardigheden om optimaal samen te werken in de vaak complexe structuur van bouwprojecten.

Mark Raming is senior contractmanager en ADR-gecertificeerd bouwmediator. In 1995 volbracht hij zijn studie civiele techniek aan de TU Delft. Sindsdien is hij betrokken bij projecten binnen de infrastructuur, bouw- en energiesector, vanaf de initiatieffase tot en met de exploitatiefase. Zijn specialisme ligt bij integrale contracten, zoals Design Build Finance Maintain (Operate) en UAV-GC.

Om samenwerking in de bouwsector te bevorderen heeft Mark in 2015 de Bouwtafel opgericht. Mark kent de spelregels en de belangen van stakeholders in DBFM(O)-projecten; het werkveld waarin ook Aiber actief is. Een logische stap om de handen ineen te slaan. Sinds september van dit jaar werken Mark en Aiber samen op het gebied van contractmanagement en mediation.

Mark brengt als contractmanager en mediator structuur en rust in organisatie van vele partijen binnen het bouwproject. Als contractmanager houdt hij regie binnen lopende contracten, zodat afspraken worden nageleefd en waar nodig nieuwe worden geformuleerd. Zijn kennis van risicobeheer, techniek, juridische kaders, projectfinanciering en het inzicht in managementprocessen en businessplannen helpen hem daarbij.

“Als spin in het web van samenwerkingsverbanden of complexe contractstructuren, functioneer ik optimaal. Ik ondersteun graag mensen bij lastige vraagstukken. Door partijen te verbinden en te verbeteren in hun presteren, streef ik ernaar zowel het algemene als het individuele belang te dienen.”

Mark is een integer persoon, waardoor hij het vertrouwen geniet van partijen als onafhankelijk procesbegeleider. Hij is in staat de onderlinge verstandhouding constructief te houden. Mark is ervan overtuigd dat vaardigheden uit het mediationvak van toegevoegde waarde zijn om de samenwerking in de bouw binnen het consortium en met klanten en collega’s te verbeteren en te versterken.

Ook in zijn vrije tijd verlegt Mark graag zijn grenzen. Met de zeilboot bedwingt hij woeste wateren, om steeds verdere bestemmingen te bereiken. Ontspannen doet hij graag op de tennisbaan of ijsbaan. Daarnaast uit zijn passie voor techniek zich in allerlei klussen in- en om huis. Tevens bemiddelt hij als vrijwilliger in conflictsituaties tussen buren.

Terug naar overzicht