Informatie

Om de transitie goed te laten verlopen, is het belangrijk om zaken vanuit de realisatie vast te leggen in registers, ontwerp- en as-build-documenten, systemen en begrotingen. Wij richten ons onder andere  op gestructureerde informatieontsluiting en overdracht, exploitatiebegrotingen, werking gebouwbeheersysteem (GBS) en beveiligingsmanagementsysteem (BMS) en bedieningsvoorschriften.