Transitiemanagement

Of het nu gaat om bouw-, huisvestings- of infraprojecten, Aiber staat klaar om samen met u de transitie van realisatie naar maintain vorm te geven. Wij geloven sterk in samenwerking. Door een integrale aanpak laten wij de faseovergang zo soepel mogelijk verlopen. Een warme overdracht helpt hierbij, zeker omdat de ene fase niet stopt als de andere fase start. Deze overlap moet goed benut worden om alle informatie/kennis te delen, vast te leggen en eigen te maken.