EMVI/Best Value/Plan van Aanpak

Aiber zet haar kennis, creativiteit en ruime ervaring met tendertrajecten in voor scherpe analyses van de gunningscriteria om de klantvraag optimaal te kunnen vertalen naar succesvolle inschrijvingen of plannen van aanpak. We organiseren en faciliteren kennis- en brainstormsessies met uw tenderteam en voegen een integrale blik op kansen en risico’s toe om samen tot een winnende bieding te komen.