Heeft u vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op. Ook suggesties zijn altijd welkom. Voor informatieaanvragen kunt u gebruik maken van de contactgegevens. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

  • +31 (346) 217 480
Contact
Mark Raming
Adviseur/Projectmanager

Contractmanagement

De SPC is als opdrachtnemer primair verantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van de DBFM(O) overeenkomst met de opdrachtgever. Haar kernverplichting is het verzorgen van de projectfinanciering (F), daarvoor sluit zij overeenkomsten met financiers en adviseurs (bijvoorbeeld LTA). Voor de overige verplichtingen sluit de SPC een back-to-back DBM(O) contract met onderaannemer(s) die het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de exploitatie uitvoeren. Aiber verzorgt het managen van dit portfolio aan contracten, met in achtneming van de belangen van alle betrokken partijen en met blijvend oog voor de lange termijn.

Aiber levert contractmanagers die de inhoud van DBFM(O) contracten begrijpen, naar de geest handelen en uitstekend functioneren op het raakvlak opdrachtgever – opdrachtnemer, waarin het projectresultaat over de gehele looptijd voorop staat.