Wijzigingsmanagement

Tijdens de ontwerp-, realisatie- en exploitatiefase kan naar aanleiding van validaties, verificaties, beheersmaatregelen bij afwijkingen of risico’s en (veranderde) behoeften bij stakeholders een ‘verzoek tot wijziging’ geïnitieerd worden. Aiber heeft veel ervaring met het goed inrichten en uitvoeren van het wijzigingenproces. Immers een succesvol wijzigingenproces leidt tot een beheerste integrale projectscope met duidelijke registratie, verwerking en implementatie van geverifieerde wijzigingen.