Ontwerpmanagement

Het ontwerpproces sturen wij integraal en gefaseerd aan. Zo starten wij een project altijd met een eisenanalyse zodat er geen mismatch ontstaat tussen de eisen en het gewenste resultaat. Daarnaast zorgen we dat de ontwerptaken verdeeld zijn onder de betrokken partijen en raakvlakken worden benoemd en bewaakt. Hierna volgt het opstellen van een ontwerpbasis wat ervoor zorgt dat de ontwerpers van een werkpakket voldoende informatie hebben om het ontwerp integraal af te ronden, zo zijn onder andere het verificatieplan, de relevante informatie uit de tenderfase, de raakvlakken en de ontwerpplanning opgenomen.

Gedurende het ontwerpproces worden de ontwerpdocumenten gefaseerd ontwikkeld en gevalideerd om hier uiteindelijk de eisen mee te kunnen verifiëren. Het bijhouden van budgetten, raakvlakken, risico’s, afwijkingen en wijzigingen is cruciaal voor het beheersen van het project en het afronden van de fasedocumenten. Tijdens het ontwerpproces hebben wij voortdurend oog voor de exploitatiefase. Het maken van ‘trade off matrices’ doen wij standaard, zodat de juiste afwegingen worden gemaakt met betrekking tot de projectdoelstellingen.