Projectbeheersing

Wij stellen de ontwerp-, realisatie- en exploitatieteams binnen een project in staat om op een praktische manier te werken. Dit doen wij door het integreren van processen en producten op het gebied van geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit- en beheeraspecten zoals ontwerp-, verificatie-, validatie-, wijzigings- en afwijkingenmanagement. We zorgen er gedurende alle projectfasen voor dat het project risicogestuurd wordt beheerst, kansen worden verzilverd en afspraken traceerbaar worden nagekomen.