Project intelligentie

Effectiviteit en efficiency laten een project optimaal renderen.

Een tender of project kan alleen goed lopen als de organisatie effectief en efficiënt is.  Alleen met goed lopende processen, een goed op elkaar ingespeeld team en een goede relatie tussen betrokken partijen is dit mogelijk. Hierbij moet blijvend oog zijn voor het lange termijn resultaat.