Procesmanagement & Projectbeheersing

Als procesmanager stellen we de ontwerp-, realisatie- en maintainteams binnen een project in staat om op een praktische manier te werken, conform de bepalingen van een contract. Dit doen we binnen bouw en infra voor diverse contractvormen, waaronder UAV, UAV-gc en DBFM (O) .

Zo zorgen we er bijvoorbeeld voor dat projectprocessen effectief worden ingericht en verbeterd en de opdrachtgever van een project tijdig, juist en volledig de beschikking heeft over geëiste documenten.

Wij richten ons hierbij op de volgende aspecten:

  • Procesinrichting en verbetering: Onze kracht is zien waar processen niet lekker lopen of waar een verbetering te behalen is. Wij maken praktische oplossingen die eenvoudig te implementeren, te onderhouden en te auditen zijn. Wij vertalen het contract/vraagspecificatie proces (VS2) naar werkbare processen met duidelijke rollen, taken en bevoegdheden binnen een projectteam. 
  • Risicomanagement: Met onze effectieve insteek van risicomanagement inventariseren en analyseren wij risico’s en stellen wij organisaties in staat gedragen en echte effectieve beheersmaatregelen uit te voeren.
  • Kwaliteitsmanagement: Wij zorgen er voor dat kwaliteitsmanagement een effectief middel is in plaats van een doel op zich. Door onze ervaring met het opzetten en onderhouden van managementsystemen (ISO:9001, ISO:14001, ISO:27001, ISO:15288, ISO:15504, ISO:55001) weten we contractverplichtingen en procesoptimalisaties uitstekend te integreren
  • Informatiemanagement: Processen leiden tot informatiestromen. Door de informatiestromen goed te faciliteren met (digitale) oplossingen wordt het werken eenvoudiger, efficiënter en leuker. Wij faciliteren projectorganisaties bij het op orde krijgen van alle informatiestromen, zowel binnen de organisatie als met opdrachtgevers en stakeholders.