Programma- en projectmanagement

Aiber kent het speelveld en de dynamiek van complexe, integrale programma’s en projecten als geen ander. Met een proactieve verbindende rol realiseren wij een constructieve samenwerking met het team, de opdrachtgever en de stakeholders. Als programma-/projectmanager zorgen wij voor een gezonde balans tussen contract, gebruik, proces en omgeving met oog voor het (lange termijn) programmadoel/projectresultaat. Wij gaan daarbij altijd uit van het in hun kracht (in)zetten van projectteamleden, waarbij plezier in het werk van essentieel belang is. Wij kennen de meeste grote opdrachtgevers in Nederland goed en snappen de vraag achter de vraag. Daardoor zijn wij in staat een constructieve samenwerking te organiseren binnen onze eigen teams, met een opdrachtgever en met omringende stakeholders. Als programma-, project- of contractmanager zijn wij de verbindende factor tussen de verschillende disciplines. Dit doen wij ook binnen Special Purpose Company's (SPC's).