Wijzigingsmanagement

Tijdens de ontwerpfase, realisatiefase en exploitatiefase kunnen naar aanleiding van behoeftes bij stakeholders, Validaties, Verificaties, beheersmaatregelen bij Afwijkingen of Risico’s, een Verzoek tot Wijziging worden geïnitieerd. Een succesvol Wijzigingenproces leidt tot een beheerste integrale projectscope met duidelijke registratie, verwerking, implementatie van geverifieerde Wijzigingen.