Verificatie- en validatiemanagement

Door tijdig aan te tonen dat een oplossing objectief en expliciet voldoet aan de eisen (verificatie) en dat een oplossing geschikt is voor het beoogd gebruik (validatie) wordt opgeleverd wat opgeleverd dient te worden. Verificatie- en validatiemanagement biedt overzicht, duidelijkheid en rust tijdens het werk en de periode van gebruik. Stakeholders weten wat zij kunnen verwachten en wat niet. Wij helpen graag bij het inrichten en uitvoeren van het verificatie- en validatieproces.