Procesmanagement

Onze kracht is zien waar processen niet lekker lopen of waar verbetering te behalen valt. Wij maken praktische oplossingen die eenvoudig te implementeren, te onderhouden en te auditen zijn. Wij vertalen het contract/vraagspecificatie proces (VS2) naar werkbare processen met duidelijke rollen, taken en bevoegdheden binnen een projectteam.