Exploitatie- en facility management

Met exploitatie-/facility management verbindt Aiber het strategische met het operationele. Het beleid, de lange termijnvisie en doelen dienen aan te sluiten op de dienstverlening en de samenwerking met de markt. We zoomen daarom voortdurend in en uit en vertalen strategie naar concrete acties. Daarnaast kijken wij steeds of het pand aansluit bij het gebruik. De wereld verandert snel, zo ook de behoeften van de gebruikers. Om het meeste uit uw pand te halen is een gedegen huisvestingsplan van belang. We kijken hierbij naar kwaliteit, kwantiteit, financiën, functionaliteit, onderhoud (MJOB’s en MJOP’s) en duurzaamheid.

Het inkopen en inrichten van dienstverlening (SLA’s, XLA’s, KPI’s), het inhuizen van panden, het verhuizen van organisaties, het opzetten van afdelingen, het adviseren op huisvestingsgebied is een greep uit het assortiment wat Aiber u kan bieden.