Aiber, de ondernemende adviseur

Bij Aiber werken ondernemende adviseurs. Wij realiseren projecten voor opdrachtgevers op het gebied van Infrastructuur & Bouw, Huisvesting en Gebiedsontwikkeling. Onze toegevoegde waarde uit zich in het creëren van een optimale samenwerking tussen contractpartijen, kostenbeheersing, tijdsbewaking en verhoogde resultaatkwaliteit. Wij richten ons op inhoud en proces rond contractvorming en -uitvoering en brengen expertise in op de volgende vakgebieden:

PPS en DBFMO

De kracht van geïntegreerde projecten ligt in de juiste verdeling van risico’s, innovatie en in lifecycle denken. Dat leidt tot betere wegen, gebouwen en diensten voor een juiste prijs.

Lees meer...